GENEL

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Örnekleri

Sıkça sorulan SWOT Analizi Nedir? sorusu oldukça merak edilmektedir. Genellikle işletmelerin kullandığı SWOT analizi, aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da bireyler tarafından kişisel değerlendirme için kullanılır. SWOT ayrıca girişimleri, ürünleri veya projeleri değerlendirmek için de kullanılır. Örnek olarak, CIO’lar stratejik bir iş planlama şablonu oluşturmaya veya bir rekabet analizi gerçekleştirmeye yardımcı olmak için SWOT kullanabilir. Bu yazımızda sizler için SWOT Analizi Nedir? sorusuna cevap aradık ve SWOT analizi örnekleri yaptık.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? SWOT analizi, bir kuruluşun veya kendinizin Güçlü(Strengths) ve Zayıf(Weaknesses) yönlerini, Fırsatlarını(Opportunities) ve Tehditlerini(Threats) belirlemeye ve analiz etmeye yarayan bir araçtır. Bu kelimeler İngilizce baş harfleri SWOT kısaltmasını oluşturur.

SWOT Analizi Nedir? sorusunu sorduğumuzda. Bu analiz yönteminin birincil amacının, bir iş kararı vermeye veya bir iş stratejisi oluşturmaya giden faktörlerin farkındalığını artırmak olduğunu görürüz. Bunu yapmak için SWOT, iç ve dış çevreyi ve bir kararın uygulanabilirliğini etkileyebilecek faktörleri analiz eder.

SWOT çerçevesi, 1960’larda ve 1970’lerde Stanford Araştırma Enstitüsü’nde yaklaşımı test eden Albert Humphrey’e atfedilmiştir. SWOT analizi orijinal olarak iş için geliştirilmiştir ve Fortune 500 şirketlerinden alınan verilere dayanmaktadır. Her türden kuruluş tarafından iş kararları almak için bir beyin fırtınası yardımı olarak benimsenmiştir.

SWOT Analizinin Unsurları

Adından da anlaşılacağı gibi, bir SWOT analizi dört unsuru inceler:

 • Çeşitli ürün yelpazesi, sadık müşteriler veya güçlü müşteri hizmetleri gibi başarılı bir sonucu destekleyen dahili nitelikler ve kaynaklar.
 • Zayıf bir marka, aşırı borç veya yetersiz personel ya da eğitim gibi başarıyı elde etmeyi zorlaştıran dahili faktörler ve kaynaklar.
 • Uygun ihracat tarifeleri, vergi teşvikleri veya yeni kolaylaştırıcı teknolojiler gibi kuruluşun yararlanabileceği veya yararlanabileceği dış faktörler.
 • Artan rekabet, zayıflayan talep veya belirsiz bir tedarik zinciri gibi işletmenin başarısını tehlikeye atabilecek dış faktörler.

Bu dört öğenin her biri altında tanımlanan öğeleri düzenlemek için genellikle bir SWOT matrisi kullanılır. Matris genellikle dört çeyreğe bölünmüş bir karedir ve her kadran belirli öğelerden birini temsil eder. Karar vericiler, ilk çeyrekte belirli güçlü yönleri, sonraki çeyrekte zayıf yönleri, ardından fırsatları ve son olarak tehditleri belirler ve listeler.

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Örnekleri 1
Swot analizi örnekleri

SWOT analizi yapan kuruluşlar veya kişiler, çeşitli SWOT analizi şablonlarını kullanmayı tercih edebilir. Bu şablonlar genellikle standart dört kadranlı SWOT matrisinin varyasyonlarıdır.

SWOT Analizini Ne Zaman Ve Neden Yapmalısınız?

SWOT analizi, genellikle bir stratejik planlama sürecinin başlangıcında veya bir parçası olarak kullanılır. SWOT matrisi, bir kuruluşun daha önce dile getirilmeyen başarı fırsatlarını ortaya çıkarmasını sağlayan karar verme için güçlü bir destek olarak kabul edilir. Ayrıca tehditler aşırı külfetli hale gelmeden önce sizi uyarır.

SWOT analizi, bir işletmenin rekabet avantajına sahip olduğu bir pazar görevini belirleyebilir. Ayrıca, bireylerin güçlü yönlerini en üst düzeye çıkaran bir kariyer yolu çizmelerine ve başarıyı engelleyebilecek tehditlere karşı onları uyarmaya yardımcı olabilir.

Bu tür bir analiz, iş sorunlarını ve endişelerini pragmatik olarak tanımak ve dahil etmek için kullanıldığında en etkilidir. Sonuç olarak, SWOT genellikle düşünce ve fikirleri özgürce paylaşabilen çeşitli işlevler arası bir ekibi içerir. En etkili ekipler, SWOT analizini oluşturmak için gerçek deneyimleri ve gelir veya maliyet rakamları gibi verileri kullanır.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Bir SWOT analizi genellikle karar verenlerin öncelikle işletme, organizasyon, girişim veya birey için ulaşmayı umdukları hedefi belirlemelerini gerektirir. Böylece karar vericiler, güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra fırsatlar ve tehditleri de listeler.

Karar verme sürecini yönlendirmek için çeşitli araçlar mevcuttur. Sıklıkla dört SWOT öğesinin her birinin altına yazılan sorular ile süreç başlatılır.

Örneğin, katılımcılara şirketlerinin güçlü yönlerini belirlemeleri için şu soru sorulabilir: “Başkalarından daha iyi ne yaparsınız?” ve “Ne gibi avantajlarınız var?” Zayıf yönleri bulmak için onlara “Nerede revizelere ihtiyacınız var?” diye sorulabilir. Benzer biçimde, “Hangi pazar eğilimleri satışları artırabilir?” gibi sorularla karşılaşırlardı. ve “Rakiplerinizin pazar payı avantajları nerede?” sorusu ile fırsat ve tehditleri belirlemek daha kolay olabilirdi.

SWOT Analizi Örnekleri

Bir SWOT analizinin nihai sonucu, bir öznenin özelliklerinin bir çizelgesi veya listesi olmalıdır. Aşağıda bunun için SWOT Analizi Örnekleri verilmiştir:

 • Güçlü Yönler: iyi iletişim becerileri, vardiyalara zamanında, müşterilerle iyi ilgilenir, tüm departmanlarla iyi geçinir, fiziksel güç, iyi kullanılabilirlik.
 • Zayıf Yönleri: Uzun sigara molaları verir, teknik becerisi düşüktür, sohbet ederek vakit geçirmeye çok yatkındır.
 • Fırsatlar: Vitrin çalışanı, müşterileri selamlamak ve ürünleri bulmalarına yardımcı olmak, müşterilerin memnun kalmasına yardımcı olmak, müşterilere satın alma sonrasında yardımcı olmak ve satın alma güvenini sağlamak, rafları stoklamak.
 • Tehditler: Bazen molalar nedeniyle yoğun iş sırasında zaman kaybetmek, bazen satış sonrası müşteri başına çok fazla zaman harcamak, departmanlar arası sohbette çok fazla zaman geçirmek.
SWOT analizi nedir
SWOT analizi nedir

Bu örnekte ise kişisel SWOT analizini yapalım:

Kişisel bir SWOT analizi, kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi bulmanıza ve tehditlerinizin ve fırsatlarınızın neler olduğuna bakmanıza yardımcı olacaktır. Kişisel bir SWOT analizi, odak noktası size ve kariyerinize odaklanır.

Doğru soruları sormayı bilen insanlar kariyerlerinde her zaman başarılı olurlar. Aşağıda kişisel SWOT analiziniz için doğru soruları nasıl soracağınızı gösterelim.

Aşağıdakiler gibi iç ve dış faktörlerinizi belirlemek için kendinize şu soruları sorun

Güçlü yönler:
 • Ne yapmaktan zevk alıyorum?
 • Benim sahip olduğum ama diğerlerinin sahip olmadığı beceriler nelerdir?
 • Başkaları tarafından neler güçlü yönlerim olarak görülüyor?
Zayıf yönler:
 • Amacıma ulaşmamı ne engelledi?
 • Hedefime ulaşmak için neleri geliştirmem gerekiyor?
 • Kötü alışkanlıklarım neler?
Fırsatlar:
 • Ağım gelecekteki kariyerimde bana nasıl yardımcı olabilir?
 • Becerilerim, çalışmak istediğim sektördeki ihtiyacı nasıl karşılayabilir?
 • Sektörde yararlanabileceğim önemli bir değişiklik var mı?
Tehditler:
 • Kişiliğim kariyer yoluma zarar veriyor mu?
 • Meslektaşlarım aynı pozisyonda benden daha mı iyi iş çıkarıyor?
 • Rakiplerimde olup bende olmayan yetenekler var mı?
 • Mali durumum hedefimi etkiler mi?

Tarafsız olun ve gerekirse sizi tanıyanlara hakkınızda nasıl düşündüklerini sorun. Konfor alanınızın dışına çıkmak, kendi inançlarınızı pekiştirmek yerine aradığınız sonuçları elde etmenize yardımcı olacaktır. İyi bir kişisel SWOT analizi yapmanın yolu dürüstlükten geçer.

SWOT Analizi Artıları Ve Eksileri

Bir SWOT yaklaşımı kullanmanın avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Analiz, işletmenin, projenin, girişimin veya bireyin bir hedefe başarılı bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağını etkileme olasılığı en yüksek olan faktörlerin görsel bir temsilini oluşturur.
 • Deneyimli ekip üyelerini dahil ederek, bir SWOT analizi birçok farklı bakış açısını ve yaklaşımı teşvik edebilir.
 • Böyle bir çeşitlilik, bir SWOT analizinin her bir unsuru ortaya çıkarmasına ve aksi takdirde fark edilmeyebilecek yaratıcı fikirleri ve gözden kaçan sorunları ortaya çıkarmasına izin verebilir.

SWOT Analizi Nasıl Kullanılır?

Bir işletmenin pazardaki mevcut ve gelecekteki konumu veya belirtilen bir hedefe karşı öngörü kazanmasına yardımcı olmak için SWOT analizi kullanılmalıdır.

Bu analizi kullanan kuruluşlar veya bireyler, rekabet avantajlarını, olumlu beklentileri, ayrıca mevcut ve potansiyel sorunları görebilir. Bu bilgilerle, olumlu yönlerden yararlanmak ve eksiklikleri gidermek için iş planları veya kişisel veya kurumsal hedefler geliştirebilirler.

SWOT faktörleri belirlendikten sonra, analizi yapanlar bir girişimin, projenin veya ürünün takip edilmeye değer olup olmadığını ve başarılı olması için neyin gerekli olduğunu değerlendirebilir. Bu nedenle analiz, bir kuruluşun kaynaklarını rekabet ortamıyla eşleştirmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Aşağıdakiler gibi bir dizi hedef ve eylem planını değerlendirmek için bir SWOT analizi kullanılabilir :

 • İş ürünleri veya hizmetlerinin yaratılması ve geliştirilmesi.
 • İşe alma, terfi veya diğer insan kaynakları kararları vermek.
 • Müşteri hizmetleri fırsatlarını ve performansını değerlendirmek ve iyileştirmek.
 • Rekabet gücünü artırmak veya iş performansını iyileştirmek için iş stratejileri belirlemek.
 • Teknolojilere, coğrafi konumlara veya pazarlara yatırım yapmak.

SWOT analizi, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik anlamına gelen PEST analizine benzer. PEST analizi, kuruluşların faaliyetlerini ve rekabet gücünü etkileyen dış faktörleri analiz etmelerini sağlar.

Bu yazımızda SWOT Analizi Nedir? sorusunun cevabını ve SWOT Analizi Örneklerini sizler için derledik. Ayrıca Python Nedir? Python İle Neler Yapılabilir? yazımızda dikkatinizi çekebilir.

 

 

Serhat Yılmaz

Blog sayfamızda bilişim sektöründe edinmiş olduğum bilgi ve deneyimleri paylaşmaktayız. Yazılarımıza yorumlarınızı katarak bizleri mutlu edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu