SSH ile MySQL Veri Tabanı Nasıl Yüklenir? Günümüzde kullanılmakta olan sunucular kontrol paneline sahip olabileceği gibi kontrol paneli bulunmayan sunucular da bulunmaktadır. Bu sunucularda cPanel, PhpMyAdmin vb. kontrol panelleri yüklü değildir. SQL dosyalarını bu sunuculardan birine yüklenmesi gerektiği durumlarda SSH komut satırı kullanılmaktadır. Özellikle 128 MB’tan büyük veri tabanlarının SSH ile yüklemesi daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Aksi taktirde PhpMyAdmin veri tabanı boyut limiti hatası ile geri dönecektir. Boyut limitini değiştirmenin yolları da mümkün olduğu gibi SSH ile hata almadan kolayca içe aktarma veya dışa aktarma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bir arayüz kullanmadan bunu yapmak aşağıda anlatılan adımlar ile arayüz kullanmak kadar kolay ve mümkün hale gelmektedir.

SSH Bağlantısı İçin Neler Gereklidir?

Öncelikle bu işlemlerin yapılabilmesi için bir sunucu olması gerekmektedir. Anlatılan komutların tümü bir Linux VPS (Virtual Private Server) sunucusunda çalıştırılabilir. Son olarak bu sunucuda root yetkisine sahip olmak gerekmektedir.

Anlatılan komutlar çalıştırılırken kullanıcıadı yerine veri tabanı MySQL kullanıcı adıyla, veritabanıadı yerine MySQL veri tabanı adı değiştirilmesi gerekmektedir.

MySQL veri tabanı yedeğini SSH ile alma – Export

Veri tabanı yedeğini almak için mysqldump komutu aşağıdaki parametreler ile kullanılmaktadır. Yedeğin alınacağı dizinde çalıştırılacak komut:

mysqldump -u kullanıcıadı -p veritabanıadı > yedekdosyaadı.sql

Komut çalıştırıldığında parola istenecektir. MySQL kullanıcı parolası girildiğinde geçerli dizinde yedekdosyaadı.sql adlı dosya kaydedilecektir.

Yedek dosyasının sıkıştırılmış bir şekilde alınması için gzip komutu dahil edilerek dosya uzantısına .gz dahil edilmelidir. Geçerli dizinde çalıştırılacak komut:

mysqldump -u kullanıcıadı -p veritabanıadı | gzip > yedekdosyaadı.sql.gz

Komut çalıştırıldığında parola girildikten sonra geçerli dizinde yedekdosyaadı.sql.gz adlı dosya kaydedilecektir.

MySQL veri tabanını SSH ile içe aktarma – Import

Veri tabanını içe aktarmak için mysql veritabanı komutu aşağıdaki parametreler ile kullanılmaktadır. Komutun çalıştırılacağı dizin içe aktarılacak dosya ile aynı dizin değilse dosya adı dosya yolu ile girilmesi gerekmektedir. Geçerli dizinde çalıştırılacak komut:

mysql -u kullanıcıadı -p veritabanıadı < yedekdosyaadı.sql

Komut çalıştırıldığında parola istenecektir. Parola girildikten sonra dosya yüklenecektir.

Sıkıştırılmış bir yedek dosyasını içe aktarmak için yine gunzip komutu aşağıdaki komutta gösterildiği şekilde dahil edilmelidir. Geçerli dizinde çalıştırılacak komut:

gunzip < yedekdosyaadı.sql.gz | mysql -u kullanıcıadı -p veritabanıadı

İstenilen parola girildikten sonra sıkıştırılmış veri tabanı dosyası içe aktarılmış olacaktır.