E-posta kurulumunda  veya kurulum sonrası birçok farklı hata kodları ile karşılaşabiliyoruz.

Göndermiş olduğumuz e-postaların gönderdiğimiz kişiye ulaşmaması durumunda bir hata kodu oluşmaktadır. Çok sayıda hata kodu bulunmaktadır. Hatta bu hata kodları kendi arasında bile dallara ayrılmaktadır. Sizin için genel e-mail hata kodlarını ve ne anlama geldiklerini bir araya getirdik. Hadi şimdi bir göz atalım.

SMTP Mail Hata Kodları

200 ile Başlayan SMTP Kodları:

211 – System status / system help reply  Sistem durumu / sistem yardım cevabı
214 – Help message – Yardım mesajı
220 – Domain service ready – Domain hizmeti hazır
221 – Domain service closing transmission channel – Domain hizmeti iletim kanalını kapattı
250 – Requested mail action completed and OK – İstenen mail işlemi tamamlandı
251 – Not Local User, forward email to forward path – Yerel bir kullanıcı değil, epostayı yönlendirme adresine yönlendirin
252 – Cannot Verify user, will attempt delivery later – Kullanıcı doğrulanamadı, daha sonra teslim edilmeye çalışılacak
253 – Pending messages for node started – başlatılan node için bekleyen mesajlar var

300 ile Başlayan SMTP Kodlar:

354 – Start mail input; end with . – Mail giriş başlangıcı; ile sona eriyor
355 – Octet-offset is the transaction offset –  Octet-offset işlem çıktısı

400 ile Başlayan SMTP Kodlar:

421 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı.
432 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı.
450 – Requested mail action not taken: mailbox unavailable. request refused – İstenen mail işlemi gerçekleştirilmedi, posta kutusu yok talep reddedildi.
451 – Requested action aborted: local error in processing Request is unable to be processed, try again – İstenen işlem sona erdirildi: talep edilen işlem gerçekleştirilemeyeceği için yerel bir hata meydana geldi.
452 – Requested action not taken: insufficient system storage – İstenen işlem gerçekleştirilmedi: sistem depolama alanı yetersiz.
453 – No mail – Mail yok.
454 – TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism -Geçici bir süreyle TLS kullanılamıyor. İstenen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekiyor.
458 – Unable to queue messages for node – node için mesajlar kuyruğa alınamıyor.
459 – Node not allowed: reason – Node izinli değil.

500 ile Başlayan SMTP Kodlar:

500 – Syntax error, command unrecognized – Kodlama hatası, komut tanınamadı.
501 – Syntax error in parameters or arguments – Parametrelerde veya argümanlarda kodlama hatası.
502 – Command not implemented – Komut uygulanamadı.
503 – Bad sequence of commands – Kötü komut dizimi.
504 – Command parameter not implemented – Komut parametresi uygulanmadı.
510 – Check the recipient address – Alıcı adresi kontrol edin.
512 – Domain can not be found. Unknown host. – Domain bulunamadı. Bilinmeyen host.
515 – Destination mailbox address invalid – Hedef posta kutusu adresi geçersiz.
517 – Problem with senders mail attribute, check properties – Gönderen postasının özelliklerinde sorun mevcut, kontrol ediniz.
521 – Domain does not accept mail – Alan adı mail kabul etmiyor.
522 – Recipient has exceeded mailbox limit – Alıcının posta kutusu dolu.
523 –Server limit exceeded. Message too large – Sunucu limiti aşıldı. Mesaj çok büyük.
530 – Access Denied. Authentication required – Erişim Reddedildi. Yetkilendirme gerekli.
531 – Mail system Full – Mail sistemi Dolu.
533 – Remote server has insufficient disk space to hold email – Uzak sunucunun diskinde posta tutacak kadar yeterli alan bulunmuyor.
534 – Authentication mechanism is too weak. Message too big – Yetkilendirme  mekanizması çok zayıf. Mesaj çok büyük.
535 – Multiple servers using same IP. Required Authentication – Aynı IP adresini birçok sunucu kullanıyor. Yetkilendirme Gerekli.
538 – Encryption required for requested authentication mechanism – Seçilen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekli.
540 – Email address has no DNS Server – E-posta adresinde DNS sunucusu yok.
541 – No response from host – Hosttan cevap alınamadı.
542 – Bad Connection – Kötü Bağlantı.
543 – Routing server failure. No available route – Sunucu yönlendirme başarısız. Müsait bir yol yok.
546 – Email looping – Eposta döngüsü.
547 – Delivery time-out – Teslimat süresi sona erdi.
550 – Requested action not taken: mailbox unavailable – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusu yok.
551 – User not local; please try forward path – Kullanıcı yerel değil: lütfen yönlendirme yolunu deneyiniz.
552 – Requested mail action aborted: exceeded storage allocation – İstenen mail işlemi sona erdi: ayrılan depolama alanı aşıldı.
553 – Requested action not taken: mailbox name not allowed – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusunun izni yok.
554 – Transaction failed – İşlem başarısız oldu.