#
ثبت دامنه جدید
#
انتقال دامنه از شرکت دیگر
#
از دامنه ای که قبلا ثبت کرده ام استفاده میکنم

ثبت دامنه جدید

انتقال دامنه از شرکت دیگر

از دامنه ای که قبلا ثبت کرده ام استفاده میکنم

Linux NameServer Bilgileri : dns1.hostixo.com - dns2.hostixo.com
Windows NameServer Bilgileri : dnsw1.hostixo.com - dnsw2.hostixo.com